První krok na dlouhé cestě. Konopí se po téměř 60 letech dostává ze seznamu nejnebezpečnějších látek světa

První krok na dlouhé cestě. Konopí se po téměř 60 letech dostává ze seznamu nejnebezpečnějších látek světa

Počátek prosince loňského roku byl pro konopí a produkty z něho zásadní. Došlo totiž k hlasování na půdě úřadu OSN ve Vídni, jehož výsledkem bylo vyřazení konopí ze seznamu nejnebezpečnějších světových narkotik, kde vedle pervitinu, heroinu a dalších omamných látek pobývalo přesně 59 let. Nejde sice o legalizaci v pravém slova smyslu, pouze o přeřazení z jedné skupiny omamných látek do jiné, na kterou je nahlíženo benevolentněji. I tak se ale jedná o přelomové rozhodnutí a zásadní krok na cestě za rozsáhlejším využitím konopí a snazšímu použití pro léčebné účely.

Impuls přišel od Světové zdravotnické organizace

Již v roce 2018 doporučila vyřazení ze seznamu nejtvrdších drog Světová zdravotnická organizace (WHO), která zároveň upozornila na možnosti jeho léčebného využití. Poukázala také na nemožnost dokázat ničivý dopad marihuany na lidské zdraví podobně jako u ostatních opiátů ze stejné skupiny. Na marihuanu tak bylo nahlíženo přísněji než například na morfium, které je mnohem návykovější.

Výsledek byl velmi těsný

Z celkem 53 členských států Komise OSN pro návykové látky hlasovalo pro vyjmutí 27 členů včetně České republiky. 25 zemí bylo proti a jeden stát se zdržel hlasování. Společně s návrhem o přeřazení bylo hlasováno také o dalších několika návrzích snižujících úroveň kontroly nad produkty z marihuany. Žádný z nich však neprošel. I tento výsledek je však přelomový. Nutno dodat, že součástí komise jsou jak státy EU, tak USA. Právě některé státy USA přistoupily již v minulosti k legalizaci výroby a prodeje marihuany pro rekreační účely. Kromě nich se k tomuto kroku odhodlalo například také Nizozemí, Kanada, Jihoafrická republika či Uruguay.

Garance jedinou firmou již nebude nutná

Hlavním důsledkem tohoto kroku by mělo být zpřístupnění konopí pro širokou veřejnost a jeho nižší cena. V současné době byla v souladu s platnými zákony potřeba na výkup a přeprodej produktů z konopí od výrobců potřeba jedna firma vlastnící licenci a fungující jako státní agentura garantující odpovídající složení a účinky produktů z konopí. Především z hlediska obsahu omamných a léčebných látek.

Levnější a snáze dostupné léčebné konopí

Po přeřazení konopí z nejpřísnější kategorie látek do benevolentněji sledované skupiny by se z konopí měla stát běžná léčebná surovina, která již takovouto regulaci nepotřebuje. Díky tomu odpadne potřeba kontroly licencovanou firmou a trh s léčebným konopím se bude moci otevřít. Z toho mohou profitovat především ti, kteří konopí potřebují pro zlepšení či udržení zdravotního stavu.

Na konopí je stále pohlíženo jako na drogu

V této oblasti se nic nemění. I nadále musí být produkty z konopí podrobeny dohledu státních i mezinárodních úřadů. Opatření plynoucí z mezinárodních dohod ale budou v mnohém mírnější. Nejedná se o úplné zbavení dohledu nad marihuanou, ale jde o opravdu zásadní krok na cestě k jejímu využití pro léčebné účely i v rámci běžného použití soukromými osobami.

Jak zareaguje stát?

Konopí by mohly za určitých podmínek distribuovat přímo výrobci a mohl by se na tomto trhu prosadit i zahraniční obchod. Aby se tato vize mohla stát realitou, je ale potřeba, aby stát na výsledek z OSN zareagoval úpravou platné legislativy. Dodejme, že o legalizaci konopí v České republice se dlouhodobě zasazuje Pirátská strana. Právě od ní lze tedy očekávat v reakci na výsledky z OSN první kroky na cestě ke změně našich zákonů v oblasti využívání produktů z konopí. V České republice není v současné době držení konopí pro soukromé využití či lékařské účely považováno za trestný čin. Podobně je to nastaveno i v celé řadě dalších evropských států.

Vše skladem, k odeslání
Doprava zdarma od 1500 Kč
Dárek k nákupu nad 1000 Kč
Doprava do 3-5 pracovních dnů